Dogfen CCAUC

Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC: lle gwag ar gyfer aelod

Rydym yn chwilio am ymgeisydd i fod yn Aelod o’n Pwyllgor Asesu Ansawdd. Pwyllgor statudol o Gyngor CCAUC yw hwn, dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, ac felly mae’n cyflawni rôl ymgynghorol.

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

9 Chwefror 2021

Math o ddogfen: