Dogfen CCAUC

Prifysgolion i gael £10 miliwn i gefnogi myfyrwyr a staff

Bydd prifysgolion yng Nghymru’n derbyn pecyn ychwanegol o gymorth ariannol gwerth £10 miliwn i gefnogi myfyrwyr a staff yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

22 Hydref 2020

Math o ddogfen: