Dogfen CCAUC

Polisi tâl

Mae’r polisi hwn yn: datgan y rheolau perthnasol i dalu cyflogau a sut mae newidiadau i gyflogau’n cael eu gweithredu o dan amgylchiadau amrywiol; cefnogi trefniadau tâl yn CCAUC sy’n gyfartal i bawb, yn gyson, yn dryloyw, yn hygyrch ac yn dangos gwerth am arian; a darparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau am dâl i bob cyflogai, gan gynnwys uwch swyddi, ac eithrio’r Prif Weithredwr.

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

8 Chwefror 2018

Math o ddogfen:

Lawrlwytho’r PDF