Dogfen CCAUC

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

Mae CCAUC wedi ymrwymo i bolisi cyfle cyfartal i’w holl staff. Rydym yn gofyn am yr wybodaeth a ganlyn er mwyn cyflawni ein dyletswyddau statudol ym maes cydraddoldeb, ac i ragori ar hynny drwy ymdrin mewn modd cadarnhaol ag unrhyw faterion sy’n codi yn sgil ein gwaith monitro. Cyflwynir yr wybodaeth hon yn gyfrinachol, ac ni chaiff ei chynnwys yn unrhyw ran o’r broses recriwtio.

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

16 Mawrth 2021

Math o ddogfen: