Dogfen CCAUC

Datganiad i’r wasg: Prifysgolion Cymru yn darparu ymchwil o safon fyd-eang

  • Ystyriwyd bod bron i draean o’r ymchwil a gyflwynwyd ‘o’r radd flaenaf yn fyd-eang’.
  • At hynny, ystyriwyd bod 47% o’r ymchwil a gyflwynwyd yn ‘rhagorol ar lefel ryngwladol’, yn ôl canlyniadau’r asesiad o ansawdd ymchwil ledled y DU 2014.

Diweddarwyd:

18 Rhagfyr 2014

Dyddiad:

15 Ebrill 2021

Math o ddogfen: