Dogfen CCAUC

Cynllun Gweithredu CCAUC ar gyfer y Concordat Hybu Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr

Cytundeb a chyfres o ymrwymiadau yw’r Concordat Hybu Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr. Mae’n anelu i wella’r trefniadau ar gyfer cyflogi a chefnogi ymchwilwyr a gyrfaoedd ymchwil mewn addysg uwch (AU) yn y DU.

Mae’n nodi’r rhwymedigaethau i gyllidwyr (fel CCAUC), sefydliadau (gan gynnwys prifysgolion), ymchwilwyr, a rheolwyr ymchwilwyr wrth gydweithio i wireddu ei nodau. Trefnir ein camau gweithredu yn erbyn rhwymedigaethau’r Concordat i gyllidwyr.

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

26 Mai 2021

Math o ddogfen: