Dogfen CCAUC

Algorithm i amcangyfrif Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) wedi’u cwblhau ar gyfer modiwlau

(Saesneg yn unig)

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

27 Hydref 2021

Math o ddogfen:

Lawrlwytho’r Dogfen