Dogfen CCAUC

Addysg Uwch mewn Byd sy’n Newid: Addasu mewn Amser Argyfwng

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut y gwnaeth prifysgolion ac undebau myfyrwyr ymateb i’r rhwystrau a godwyd gan y cyfyngiadau symud yng nghenhedloedd y DU fis Mawrth 2020.

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

30 Hydref 2020

Math o ddogfen: