Dogfen CCAUC

Addysg Uwch i’r Genedl: Cefnogi Myfyrwyr

Mae Addysg Uwch i’r Genedl: Cefnogi Myfyrwyr yn dangos sut y defnyddiodd prifysgolion yng Nghymru gyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru trwy CCAUC i gefnogi myfyrwyr yn ystod y pandemig.

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

26 Hydref 2021

Math o ddogfen: