HEFCW Response

Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ’r Cyffredin. Asiantaeth cyllid ymchwil newydd i’r DU yn seiliedig ar fodel ARPA

Ymateb CCAUC i gais Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ’r Cyffredin am safbwyntiau ynghylch natur a diben asiantaeth cyllido ymchwil newydd i’r DU, yn seiliedig ar Asiantaeth Uwch Brosiectau Ymchwil yr UD (ARPA). (Saesneg.)

Dyddiad:

9 Medi 2020