HEFCW Response

Llywodraeth Cymru: Statws ffioedd cartref ar gyfer myfyrwyr o diriogaethau dibynnol ar y Goron

Ymateb CCAUC i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau arfaethedig i rai rheoliadau a fydd yn galluogi myfyrwyr o diriogaethau dibynnol ar y Goron i wneud y canlynol:

  • elwa o statws ffioedd cartref
  • elwa ar gapiau ffioedd dysgu wrth ddilyn cwrs addysg uwch yng Nghymru

Dyddiad:

7 Medi 2021