HEFCW Response

Cyngor y Gweithlu Addysg: Gorchmynion Atal Dros Dro Interim

Ymateb CCAUC i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion i roi’r pŵer i Gyngor y Gweithlu Addysg dynnu enw unigolyn cofrestredig oddi ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg yng Nghymru dros dro fel mesur interim. (Ymatebwyd yn Saesneg.)

Dyddiad:

1 Rhagfyr 2020