CCAUCYmatebion

Fel y gellir deall yn well rôl CCAUC mewn perthynas â rhoi cyngor ar anghenion cyllido, dyheadau a phryderon y sector addysg uwch, ac i helpu i sicrhau ein bod ni’n gweithredu mewn ffordd dryloyw, rydym wedi cynnwys ein hymatebion i nifer o ymgynghoriadau a gynhaliwyd dros y blynyddoedd.