Cylchlythyrau CCAUC

W21/26HE: Ymgynghoriad: Adolygiad CCAUC o gyllid addysgu: Cam Un

Drwy’r cylchlythyr hwn rydym yn ymgynghori ar gam cyntaf yr adolygiad o’n methodolegau cyllido addysgu, i’w weithredu ym mlwyddyn academaidd 2022/23.

Mae’r cylchlythyr hefyd yn darparu gwybodaeth am ail gam yr adolygiad o gyllid addysgu, i’w weithredu o 2023/24 ymlaen.

Dylid anfon unrhyw ymateb i nicola.hunt@hefcw.ac.uk erbyn 17 Medi 2021.

Dyddiad:

4 Awst 2021

Ymateb erbyn:

17 Medi 2021

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf:

D/B