Cylchlythyrau CCAUC

W21/37HE: Ymgynghoriad ar drefniadau cyllid ar gyfer cyhoeddiadau Astudiaethau Cymru

Mae’r cylchlythyr hwn yn ymgynghoriad ar ddull ariannu cyhoeddiadau Astudiaethau Cymru. Cytunodd Cyngor CCAUC fel rhan o’i adolygiad o’i fethodoleg cyllid ymchwil, y dylid parhau â’r cyllid ar gyfer cyhoeddiadau Astudiaethau Cymru ond ni ddylid ei glustnodi drwy ddyraniadau ariannu cysylltiedig ag ansawdd CCAUC bellach. Felly mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio eich safbwyntiau ar ddulliau gwahanol o barhau i ariannu cyhoeddiadau Astudiaethau Cymru.

Dyddiad:

24 Tachwedd 2021

Ymateb erbyn:

31 Ionawr 2022

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf:

D/B