Cylchlythyrau CCAUC

W21/20HE: Cyfarwyddyd ymgeisio cynlluniau mynediad a ffioedd 2022/23

Mae CCAUC yn cyhoeddi’r cyfarwyddyd hwn i gynorthwyo sefydliadau i wneud cais am gynllun mynediad a ffioedd. Nod Llywodraeth Cymru yw bod cynlluniau mynediad a ffioedd yn gwneud cyfraniad arwyddocaol a pharhaus at ehangu mynediad i addysg uwch yng Nghymru.

Cynlluniau mynediad a ffioedd cymeradwy yw’r cyfrwng i sefydliadau gael eu rheoleiddio gan CCAUC. Bydd cyrsiau israddedig amser llawn a TAR (SAC) yr holl sefydliadau sy’n cael eu rheoleiddio gan CCAUC yn cael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cefnogaeth myfyrwyr. Gelwir y cyrsiau hyn yn gyrsiau cymwys.

Mae’r wybodaeth ganlynol yn dangos y prosesau i’w dilyn wrth i sefydliad gyflwyno cynllun mynediad a ffioedd am y tro cyntaf, a phroses gymeradwyo CCAUC. Rydym wedi cysylltu ar wahân â sefydliadau a reoleiddir eisoes, i esbonio’r hyn a ddisgwylir ganddynt.

Dyddiad:

25 Mehefin 2021

Ymateb erbyn:

n/a

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf:

D/B