Cylchlythyrau CCAUC

W21/11HE: Cynlluniau Bwrsariaeth Cymhelliant ar gyfer Cyrsiau Meistr Ôl-radd a Addysgir 2021/22

Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi manylion cynlluniau bwrsariaeth cymhelliant CCAUC ar gyfer Cyrsiau Meistr ôl-radd a addysgir (ORA) ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 a’r modd y caiff cyllid ei ddyrannu.

Dyddiad:

5 Mai 2021

Ymateb erbyn:

31 Mai 2021

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf:

D/B