Cylchlythyrau CCAUC

W19/27HE: Cynllun Bwrsariaeth Cymhelliant Graddau Meistr Ôl-radd a addysgir 2019/20

Mae’r cylchlythyr hwn yn nodi manylion Bwrsariaeth Cymhelliant Graddau Meistr Ôl-radd a addysgir CCAUC, sy’n ceisio denu myfyrwyr i astudio graddau Meistr yng Nghymru mewn pynciau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth a/neu i wneud gradd Meistr trwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddechrau ym mlwyddyn academaidd 2019/20.

Dyddiad:

9 Medi 2019

Ymateb erbyn:

Nid oes angen ymateb

Thema:

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf:

D/B