Cylchlythyrau CCAUC

W19/24HE: Ymgynghoriad ar Fwrsariaethau Cymhelliant Graddau Meistr a Addysgir i Ôl-raddedigion 2019/20

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau ynghylch cynigion CCAUC ar gyfer cynllun bwrsariaethau newydd i ddenu myfyrwyr o Gymru i astudio graddau Meistr yng Nghymru mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a phynciau’n gysylltiedig â meddygaeth ac/neu i ddilyn gradd Meistr drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddechrau ym mlwyddyn academaidd 2019/20.

Dyddiad:

30 Gorffennaf 2019

Ymateb erbyn:

09 Awst 2019

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf:

D/B