Cylchlythyrau CCAUC

W17/24HE: Ymgynghoriad ar yr adolygiad porth, er mwyn galluogi sefydliadau i gael eu dynodi’n awtomatig

Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu ymgynghoriad ar sut caiff adolygiad porth ei ddefnyddio, i gael ei gyflawni gan sefydliadau sy’n awyddus i wneud cais am Gynllun Ffioedd a Mynediad er mwyn cael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cymorth i fyfyrwyr. Dylid cyflwyno ymatebion erbyn 6 Hydref 2017.

Dyddiad:

25 Awst 2017

Ymateb erbyn:

06 Hydref 2017

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf:

D/B