Cylchlythyrau CCAUC

W15/04HE: Ehangu Mynediad: Canlyniadau’r gynhadledd, ymgynghoriad a chais am wybodaeth am bartneriaethau gydag ysgolion a cholegau

Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu canlyniadau cynhadledd genedlaethol ehangu mynediad CCAUC 2014. Mae’n gwahodd ymatebion i’r ymgynghoriad ar raglen weithredol ddrafft ar gyfer ehangu mynediad ac mae’n gofyn am wybodaeth ar y modd y mae prifysgolion yn gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion a cholegau yng Nghymru.

Dyddiad:

18 Mawrth 2015

Ymateb erbyn:

20 Ebrill 2015

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf:

D/B