Cylchlythyrau CCAUC

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

24 Hydref 2018
This circular announces arrangements for the 2019 National Student Survey (NSS), and the action required from institutions by Wednesday 28 November 2018. This includes:
Response by: 28 Tachwedd 2018
19 Hydref 2018
Mae’r cylchlythyr hwn yn gofyn i sefydliadau addysg uwch a cholegau addysg bellach a gyllidir yn uniongyrchol ddarparu gwybodaeth am gyfran Astudiaethau Cymru mewn
Response by: 23 Tachwedd 2018
13 Medi 2018
This circular provides details of the basis on which Estates Capital funding for 2018/19 will be allocated to Higher Education Institutions in Wales, the
Response by: 26 Hydref 2018
6 Medi 2018
This circular provides information on the Strategic Change Fund allocated in the academic year 2016/17. It outlines the distribution of funding to Universities by
Response by: Nid oes angen ymateb