Cylchlythyrau CCAUC

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

24 Hydref 2019
This circular sets out the arrangements for NSS 2020 and the action required from all participating universities, colleges and other higher education providers by
Response by: 28 Tachwedd 2019
19 Medi 2019
This circular provides details of the basis on which Capital funding for 2019/20 will be allocated to Higher Education Institutions in Wales, the information
Response by: 25 Hydref 2019