Cylchlythyrau CCAUC

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

4 Awst 2020
Dyraniadau Cyllid CCAUC 2020/21 (Saesneg). This circular sets out HEFCW’s overall funding distribution for the academic year 2020/21, including individual provider allocations for teaching
Response by: 30 Medi 2020
18 Mehefin 2020
This circular provides information on the HEFCW’s requirements for the format of Welsh higher education institutions’ audited financial statements. Circular updated and reissued on
Response by: 30 November 2020 (subsidiaries 31 December 2020). Extensions by 28 February 2021 (subsidiaries 31 March 2021)
5 Mehefin 2020
This circular requests higher education institutions to submit the following information: Part 1 – Financial estimates for the current year 2019/20 and forecasts for
Response by: 31 Gorffennaf 2020