CCAUCCylchlythyrau

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

11 Mehefin 2021
This circular requests higher education institutions to submit the following information: Part 1 – Financial estimates for the current year 2020/21 and financial forecasts
Ymateb erbyn: 31 Gorffennaf 2021