CCAUCCylchlythyrau

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

11 Mawrth 2021
This circular provides details of the basis on which additional £44 million of capital funding will be allocated to higher educationinstitutions in Wales in
Ymateb erbyn: Nid oes angen ymateb
Thema: