Cyhoeddiadau

Y cylchlythyrau, ymgynghoriadau, canllawiau ac adroddiadau diweddaraf.

Ein nod yw bod mor agored â phosibl am ein gweithgareddau, gan roi gwybod i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru am ein penderfyniadau drwy gyfrwng cylchlythyrau a newyddlenni, a cheisio barn ar amrywiaeth eang o faterion mewn dogfennau ymgynghori.

Cylchlythyrau

Mae cylchlythyrau CCAUC wedi’u hanelu at y sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid; canllawiau; ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro; ymgynghoriadau; galwadau am strategaethau; cyhoeddiadau polisi; a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

Cylchlythyrau CCAUC diweddaraf

HEFCW consultations

Ymgynghoriadau

Rydym yn ymgynghori â’r sector addysg uwch yng Nghymru ac, ambell waith, gyda chyrff eraill sydd â diddordeb er mwyn cael amrywiaeth eang o safbwyntiau ar bolisïau sy’n effeithio ar ddarparwyr.

Quality assessment

Ymatebion

Rydym wedi cynnwys ein hymatebion i nifer o ymgynghoriadau a gynhaliwyd dros y blynyddoedd.

Subscribe to email updates

Tanysgrifio

Tanysgrifwch at y canlynol:
• Cylchlythyrau
• Newyddion
• Swyddi gwag

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Ebostiwch info@hefcw.ac.uk am gopïau papur o’r dogfennau ar ein gwefan.

To visit the previous HEFCW site, follow the link below

Please note: the archive site is available for reference only and as an historical record. The site does not conform to the latest accessibility standards and does not contain up to date information and documents.