CCAUC Newyddion

Yma, byddwch yn darganfod gwybodaeth gyfoes ac archifol am ddigwyddiadau, eitemau newyddion a datganiadau i’r wasgi. Am fwy o wybodaeth ynglyn â datganiadau i’r wasg, cysylltwch â 029 2085 9667 neu info@hefcw.ac.uk.

Boddhad myfyrwyr yng Nghymru 2021

Mae boddhad myfyrwyr israddedig mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru wedi gostwng am y tro cyntaf i lai na 80%, gyda 76% o fyfyrwyr ar

Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid newydd

Y mis hwn, mae’n bleser cael croesawu Harriet Barnes fel ein Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid newydd. Daw Harriet atom o’r Academi Brydeinig, lle bu’n Bennaeth

Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2021/22

Bydd £206.5 miliwn yn cael ei ddyrannu i ddarparwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Mae’r dyraniad yn cynnwys £88.3 miliwn

Lansio rhaglen asesu ymchwil y dyfodol

Mae pedwar corff cyllido addysg uwch y DU yn lansio Rhaglen Asesu Ymchwil y Dyfodol. Mae’r rhaglen hon, a gychwynnwyd ar gais gweinidogion a chyrff

Ailbenodiadau i Gyngor CCAUC

Mae’r Athro Aaqil Ahmed a’r Athro Christine Ennew wedi eu hailbenodi’n aelodau o Gyngor CCAUC am dymhorau o bum mlynedd, o 7 Ebrill a 22