CCAUC Newyddion

Yma, byddwch yn darganfod gwybodaeth gyfoes ac archifol am ddigwyddiadau, eitemau newyddion a datganiadau i’r wasgi. Am fwy o wybodaeth ynglyn â datganiadau i’r wasg, cysylltwch â 029 2085 9667 neu info@hefcw.ac.uk.

Cyfarfod cyhoeddus blynyddol CCAUC 2021

Ein huchelgais ar gyfer y tymor hir yw sicrhau system addysg uwch, ymchwil, arloesi a hyfforddi o safon fyd-eang, sy’n gyfrifol yn fyd-eang ac yn

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Mewn ymateb i weledigaeth Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd heddiw ar gyfer diwygio addysg ac hyfforddiant ôl-16, dywedodd David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydym yn croesawu’r

Addysg Uwch i’r Genedl: Cefnogi Myfyrwyr

Heddiw rydym yn lansio ein cyhoeddiad Addysg Uwch i’r Genedl: Cefnogi Myfyrwyr sy’n dangos sut y defnyddiodd prifysgolion yng Nghymru gyllid a ddarparwyd gan  Lywodraeth

Ailbenodiad i Gyngor CCAUC

Mae Dr John Graystone wedi ei ailbenodi’n aelod o Gyngor CCAUC am dymhor o bum mlynedd, o 1 Awst 2021.