Newyddion CCAUC

Yma, byddwch yn darganfod gwybodaeth gyfoes ac archifol am ddigwyddiadau, eitemau newyddion a datganiadau i’r wasgi. Am fwy o wybodaeth ynglyn â datganiadau i’r wasg, cysylltwch â 029 2085 9667 neu info@hefcw.ac.uk.

Ailbenodiadau i Gyngor CCAUC

Mae’r Athro Aaqil Ahmed a’r Athro Christine Ennew wedi eu hailbenodi’n aelodau o Gyngor CCAUC am dymhorau o bum mlynedd, o 7 Ebrill a 22

Cadeirydd Cyngor CCAUC

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad bod Rob Humphreys wedi’i benodi’n Gadeirydd Dros Dro ar Gyngor CCAUC am gyfnod o flwyddyn o 4 Ionawr 2021, dywedodd Dr

Ailbenodiadau i Gyngor CCAUC

Mae’r Athro Helen Marshall a James Davies wedi eu hailbenodi’n aelodau o Gyngor CCAUC am dymor o bum mlynedd, a hynny o 1 Rhagfyr 2020.