Newyddion CCAUC

Yma, byddwch yn darganfod gwybodaeth gyfoes ac archifol am ddigwyddiadau, eitemau newyddion a datganiadau i’r wasg, yn ogystal â chopïau o’n newyddlenni. Am fwy o wybodaeth ynglyn â datganiadau i’r wasg, cysylltwch â 029 2085 9667 neu info@hefcw.ac.uk.

Monitro derbyniadau myfyrwyr israddedig

Ddoe, ysgrifennodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg at CCAUC i ofyn i ni gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau sefydlogrwydd yn sector addysg uwch Cymru mewn

Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2020/21

Bydd £171.5 miliwn yn cael ei ddyrannu i ddarparwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Cyllid ar gyfer addysg uwch yn

Boddhad myfyrwyr yng Nghymru yn 2020

Boddhad myfyrwyr yng Nghymru yn 2020 Mae boddhad myfyrwyr israddedig mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru yn parhau i fod yn uchel, gyda 84% o