CCAUC Blog

Cyfarfod cyhoeddus blynyddol CCAUC 2020

Roeddwn yn falch o groesawu 94 o gynrychiolwyr a siaradwyr i’n cyfarfod cyhoeddus ar 10 Rhagfyr. Roedd amseriad y cyfarfod yn teimlo’n addas – ar

Dysgu Cyfunol yn 2020

Yr wythnos yma rydym wedi croesawu cyhoeddiad astudiaeth Jisc ar ddysgu cyfunol, sy’n cynnwys cyfraniadau o bob rhan o’r sector AU, yn amlygu’r modd y