Blog CCAUC

Cyfarfod cyhoeddus blynyddol CCAUC 2020

Roeddwn yn falch o groesawu 94 o gynrychiolwyr a siaradwyr i’n cyfarfod cyhoeddus ar 10 Rhagfyr. Roedd amseriad y cyfarfod yn teimlo’n addas – ar

Dysgu Cyfunol yn 2020

Yr wythnos yma rydym wedi croesawu cyhoeddiad astudiaeth Jisc ar ddysgu cyfunol, sy’n cynnwys cyfraniadau o bob rhan o’r sector AU, yn amlygu’r modd y

Beth yw gwerth rhwydwaith?

Allwch chi ddychmygu’r sefyllfa pe bai’r coronafeirws wedi digwydd mewn cyfnod cyn i’r holl dechnoleg yma fod ar gael inni? Oherwydd Storm Dennis, mae CCAUC

Edrych ar iechyd a lles myfyrwyr

Mae iechyd a lles o bwys i bawb. Cynhaliwyd cynhadledd CCAUC y mis diwethaf wedi i Addysg Uwch ar gyfer Cenedl Iach: Iechyd a Lles Myfyrwyr gael