Waters Development

Addysg uwch mewn byd sy’n newid: addasu mewn amser argyfwng

Sut ydych chi’n cefnogi myfyrwyr nyrsio newydd sy’n ymrestru mewn prifysgol ar frig pandemig? Mae hon yn un yn unig o’r 27 her y trafodir mewn adroddiad newydd sy’n edrych ar sut y gwnaeth prifysgolion ac undebau myfyrwyr ymateb i’r rhwystrau a godwyd gan y cyfyngiadau symud yng nghenhedloedd y DU fis Mawrth 2020. Mae […]

Addysg uwch mewn byd o Govid: gwneud pethau’n iawn i fyfyrwyr

I lawer ohonom, mae mis Mehefin bellach yn teimlo fel amser maith yn ôl. Roedd y DU yn dod drwy don gyntaf pandemig Covid-19. Rywsut neu’i gilydd, roedd myfyrwyr wedi cwblhau eu hastudiaethau ar gyfer y flwyddyn, a phrifysgolion eisoes wedi troi eu golygon at y flwyddyn academaidd oedd i ddod, ac yn ystyried sut […]