Adroddiad blynyddol CCAUC

HEFCW Annual reviews

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiad am ein gweithgareddau i ddangos pa mor llwyddiannus y buom wrth gyflawni ein targedau a sut yr ydym wedi defnyddio arian cyhoeddus.

Mae ein Hadroddiad Blynyddol hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gyfrifon CCAUC, a chrynodeb am ddatblygiadau y rhoddwyd blaenoriaeth iddynt dros y flwyddyn flaenorol.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2020-21

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2019-20

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2018-19

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2017-18

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2016-17

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2015-16

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2014-15

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2013-14

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CCAUC 2012-13