Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae gennym nifer o bolisïau sy’n cefnogi ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant:

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant hefyd wedi’i ymgorffori mewn nifer o dogfennau cyflogaeth eraill.