Gwarchod data

Mae Deddf Gwarchod Data 2018 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rheoli sut y gall CCAUC gael, cadw, defnyddio a datgelu gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion.

Hysbysiad Preifatrwydd CCAUC

Cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data

Dylid cyfeirio pob ymholiad gwarchod data at ein Swyddog Diogelu Data:

Pennaeth Systemau Gwybodaeth a Chyfleusterau
CCAUC
Tŷ Afon
Ffordd Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

029 2085 9650

info@hefcw.ac.uk

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data

Defnyddir rheolaethau datgelu data gyda data cyfun er mwyn atal y posibilrwydd o ddatgelu gwybodaeth am unigolion. Rydym wedi mabwysiadu methodoleg rheoli datgelu data’n seiliedig ar fethodoleg crynhoi safonol Gwasanaethau HESA.

Mae’r holl staff ac ymgynghorwyr a gyflogir gan CCAUC ar brosiectau sy’n cynnwys data unigol a’r rhai sy’n derbyn data unigol gan CCAUC drwy gyfrwng cytundebau rhannu data’n gyfrifol am sicrhau bod y fethodoleg rheoli datgelu data wedi cael ei gweithredu’n briodol gyda data cyfun perthnasol i unigolion mewn unrhyw ddata maent yn ei rannu’n allanol.