Diogelwch gwybodaeth

Mae CCAUC wedi cadw ei achrediad yn erbyn y Safon System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth ISO 27001 ers sicrhau ardystiad ym mis Medi 2007.

Ym mis Ebrill 2015, cafon ein hachredu’n llwyddiannus mewn perthynas â safon ddiwygiedig 27001:2013 y Sefydliad Safoni Rhyngwladol.

Crynodeb o’n Polisi Diogelwch Gwybodaeth

I gael copi llawn o’n Polisi Diogelwch Gwybodaeth, ebostiwch info@hefcw.ac.uk