Caffael mewnol

Caffael mewnol

Mae ein swyddogaeth gaffael yn cefnogi ein gweithgareddau caffael i sicrhau y ceir gwerth am arian pan fyddwn yn prynu ein nwyddau, gwasanaethau a gwaith ein hun, a byddwn bob amser yn cadw at arfer gorau a deddfwriaeth gyfredol wrth gaffael.

Polisi Caffael ac Egwyddorion Arweiniol Llywodraeth Cymru

Rydym wedi mabwysiadu Polisi Caffael Llywodraeth Cymru a 10 egwyddor polisi: