Llywodraethu

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, derbyniwn gyllid gan, ac rydym yn atebol i, Lywodraeth Cymru.

Mae Dogfen Fframwaith rhwng Llywodraeth Cymru a CCAUC yn nodi’r cyd-destun mae CCAUC yn gweithredu ynddo, ac yn nodi o dan ba delerau ac amodau mae CCAUC yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae ein Cyngor yn canolbwyntio ar faterion polisi strategol, materion o bwys ac arwyddocâd mawr, a chadw golwg cyffredinol ar ein gweithgareddau. Sefydlwyd pwyllgorau i gynghori’r Cyngor ar feysydd gwaith penodol.