Swyddi gwag

Vacancies at HEFCW

Swyddi gwag cyfredol

Dadansoddydd Cynorthwyol

Mae CCAUC yn recriwtio am Ddadansoddydd Cynorthwyol i helpu i gasglu a dadansoddi data er mwyn galluogi CCAUC i gyflawni ei ddyletswyddau cyllido statudol. Rhaid eich bod yn dilyn rhaglen radd mathemateg neu raglen gradd arall sy’n cynnwys lefel uchel o rifedd a rhaid eich bod wedi cwblhau’r ddwy flynedd gyntaf yn llwyddiannus.  Mae’r sgiliau a’r rhinweddau eraill sy’n ofynnol wedi’u cynnwys yn y disgrifiad swydd isod.

 • Graddfa cyflog: £19,602 – £22,845.  Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band
 • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
 • Dyddiad cau:  15 Mawrth 2021
 • Dyddiad y Cyfweliad: 8 Ebrill 2021
 • Nifer y Swyddi: 1
 • Cyfeirnod y Swydd Wag: HE0187/689
 • Gwybodaeth berthnasol arall:  Profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr rhyngosod yn y flwyddyn academaidd 2021/22.  Cyfnod sefydlog am 12 mis. Llawn amser (37 awr yr wythnos).  Gweithio hyblyg a 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ac eithrio gwyliau banc).
 • Disgrifiad Swydd

Swydd wag wedi cau: Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid

 • Graddfa cyflog: £61,937 – £71,725 (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
 • Lleoliad: Bedwas, Caerffili
 • Dyddiad cau: Hanner dydd, 15 Chwefror 2021
 • Dyddiad y Cyfweliad: 12 Mawrth 2021
 • Nifer y Swyddi: 1
 • Cyfeirnod y Swydd Wag: HE0168/688
 • Gwybodaeth berthnasol arall: Llawn amser, parhaol
 • Pecyn gwybodaeth am swydd wag
 • Disgrifiad Swydd

Sut i wneud cais

I wneud cais am swydd yn CCAUC gallwch naill ai:

 • cysylltu â’n Hadran Adnoddau Dynol (gweler y manylion isod) i ofyn am becyn gwneud cais, neu
 • lawrlwytho Ffurflen Gais, Arweiniad ar Lenwi Eich Ffurflen Gais, a Llyfryn Gwybodaeth

Ffurflen gais (Cymraeg)

Dogfennau ategol

Ar ôl llenwi eich ffurflen gais, byddwch cystal â’i dychwelyd i ni drwy e-bost hrdepartment@hefcw.ac.uk

Byddwch cystal â nodi Cyfeirnod y Swydd ar bob gohebiaeth a ffurflen gais. Cydnabyddir pob ffurflen gais a dderbynnir drwy e-bost neu a ddychwelir gyda cherdyn post.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cysylltwch â’r Adran AD:

hrdepartment@hefcw.ac.uk
029 2085 9645

Adran Adnoddau Dynol, CCAUC
Tŷ Afon, Ffordd Bedwas,
Bedwas, Caerffili
CF83 8WT

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.