2020 CCAUC

Ailbenodiadau i Gyngor CCAUC

Mae’r Athro Helen Marshall a James Davies wedi eu hailbenodi’n aelodau o Gyngor CCAUC am dymor o bum mlynedd, a hynny o 1 Rhagfyr 2020.

Monitro derbyniadau myfyrwyr israddedig

Ddoe, ysgrifennodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg at CCAUC i ofyn i ni gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau sefydlogrwydd yn sector addysg uwch Cymru mewn