2019 CCAUC

Edrych ar iechyd a lles myfyrwyr

Mae iechyd a lles o bwys i bawb. Cynhaliwyd cynhadledd CCAUC y mis diwethaf wedi i Addysg Uwch ar gyfer Cenedl Iach: Iechyd a Lles Myfyrwyr gael

Addysg uwch a phensiynau

Wrth i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ddechrau cyhoeddi eu datganiadau ariannol ar gyfer 2018/19, mae David Blaney yn esbonio pam mae nifer ohonynt yn adrodd diffygion

Cronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU

Mae rownd ddiweddaraf Cronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU (UKRPIF) yn cynnwys £200m+ i gefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol graddfa fawr ledled y DU. Bydd dwywaith gymaint o

Adolygu’r Fframwaith Asesu Ansawdd

Fe wnes i ysgrifennu’n ddiweddar am adolygu ein cyfarwyddyd Siarter Myfyrwyr – wel, rydyn ni hefyd yn adolygu ein Fframwaith Asesu Ansawdd! Y rheswm am