Skip to page content

Papurau a chofnodion Cyngor CCAUC

Mae CCAUC yn cynnal tua 6 cyfarfod Cyngor bob blwyddyn calendr, yn ein swyddfeydd ym Medwas ac mewn sefydliadau addysg uwch (AU) ledled Cymru.

Yn unol â’n Cynllun Cyhoeddi, mae CCAUC yn rhoi mynediad i ddogfennau datgeladwy sy’n ymwneud â chyfarfodydd y Cyngor.

Gallwch gael mynediad i gopïau o bapurau a chofnodion golygedig y cyfarfodydd wrth glicio ar y ddolen berthnasol i bapur ar agenda’r cyfarfod. Rhestrir yr agendâu yn ôl blwyddyn, a chewch eu gweld nhw wrth glicio ar y ddewislen ar y chwith.

Rhestrir er gwybodaeth y papurau a eithriwyd rhag eu cyhoeddi o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys papurau rhannol eithriedig.

Am ragor o wybodaeth am bapurau Cyngor y CCAUC cysylltwch âg info@hefcw.ac.uk.
Skip to top of page or to page menu