Skip to page content

Papurau a chofnodion y Cyngor 2018

Yn unol â’n Cynllun Cyhoeddi, mae CCAUC yn rhoi mynediad i ddogfennau datgeladwy sy’n ymwneud â chyfarfodydd y Cyngor.

Rhestrir er gwybodaeth y papurau a eithriwyd rhag eu cyhoeddi o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys papurau rhannol eithriedig.

Am ragor o wybodaeth am bapurau Cyngor y CCAUC cysylltwch â Dale Hall, Ysgrifennydd y Cyngor, ar 029 2085 9665 neu ebostio dale.hall@hefcw.ac.uk.

25 Ionawr 2018 - agenda a phapurau

21 Mawrth 2018 - agenda a phapurau

17 Mai 2018 - agenda a phapurau

12 Gorffennaf 2018 - agenda a phapurau

20 Medi 2018 - agenda a phapurau

15 Tachwedd 2018 - agenda a phapurau

Yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg, mae busnes ein Cyngor yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg.

Ar gyfer y gynulleidfa fach o 12 aelod o’r Cyngor, mae papurau cyfarfodydd y Cyngor felly ar gael yn Saesneg yn unig.

Skip to top of page or to page menu