Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

David Allen OBE - Cadeirydd

Mr David Allen

Penodwyd: 1 Rhagfyr 2008 hyd 30 Tachwedd 2011; 1 Rhagfyr 2011 hyd 30 Tachwedd 2014.

Cadeirydd y Cyngor: 5 Mai 2014 hyd 4 Mai 2017; 5 Mai 2017 hyd 4 Mai 2020.

Roedd David Allen OBE yn Gofrestrydd a Dirprwy Brif Weithredwr Prifysgol Caerwysg rhwng 2009 a 2013, wedi bod yn Gofrestrydd ac Ysgrifennydd ers 2003, lle'r oedd yn gyfrifol am weithrediad a llywodraethu effeithiol ac effeithlon y Brifysgol, gan ddirprwyo i'r Dirprwy Ganghellor a Phrif Weithredwr yn ôl yr angen. Roedd gynt yn dal swyddi tebyg ym mhrifysgolion Birmingham a Nottingham.

Ym mis Rhagfyr 2008 cafodd ei benodi yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd hefyd yn aelod o Bwyllgor Arweinyddiaeth, Llywodraethu a Rheoli Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr. Roedd David hefyd wedi gwasanaethu ar Fwrdd y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch (2004-2010) ac wedi cadeirio'i Bwyllgor Archwilio. Mae'n gyn aelod o Fwrdd Partneriaeth Fenter Leol Heart of the South West ac o 2006-2009 roedd yn cadeirio Grŵp Llywio o bartneriaid i gynllunio a chyllido Parc Gwyddoniaeth Caerwysg. Roedd yn Is-Gadeirydd Ymddiriedolaeth Sefydliad y GIG Gofal Iechyd De Dyfnaint ac yn Gadeirydd Torbay Pharmaceuticals tan 30 Tachwedd 2017. Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Caerwysg. Ers mis Rhagfyr 2017 mae David wedi bod yn uwch gynghorydd ac yn gymrawd ymgynghorol gyda Halpin Partnership Ltd ond nid yw’n ymgymryd ag aseiniadau ymgynghorol yng Nghymru.

Ef yw'r unig berson sydd wedi cadeirio Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgolion (AUA) (1998-2000) a Chymdeithas Penaethiaid Gweinyddiaeth Prifysgolion (AHUA) (2003-2006). Roedd yn aelod o'r Grŵp Adolygu Rheoleiddio Addysg Uwch (2006-2008). Roedd yn Llywodraethwr Sylfaen Sefydliad Ysgolion Brenin Edward VI (1998-2003) a chadeiriodd gyfarfodydd Cofrestryddion Grŵp Russell o'i sefydlu yn 2001.

Derbyniodd David OBE am wasanaethau i addysg uwch yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2012 a derbyniodd radd anrhydeddus Doethur yn y Gyfraith gan Brifysgol Caerwysg yn 2013.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Coleg CaerwysgCadeirydd
2. Y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg UwchYmgynghorydd Cyswllt (dim gwaith ymgynghorol yng Nghymru)
3. Prifysgol AbertaweMab yn astudio yn y Brifysgol
4. Halpin PartnershipCymrawd Ymgynghorol (dim gwaith ymgynghori yng Nghymru)

Aelodau'r Cyngor

Skip to top of page or to page menu