Skip to page content

Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr

Aelodaeth

Aelodau
Rob Humphreys, Cyngor (Cadeirydd)
James Davies, Cyngor
Yr Athro Cara Aitchison, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Dr Ben Calvert, Prifysgol De Cymru
Louise Casella, Y Brifysgol Agored
Stuart Coombs, Capgemini UK
Nick Fox, cynrychiolydd myfyrwyr rhan-amser
Martin Riley, Pennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd
Jon Howden-Evans, Prifysgol Abertawe
Ryan Jarvis, Coleg Gŵyr Abertawe
Ewart Keep, Cynrychiolydd sgiliau a chyflogadwyedd
Ioan Matthews, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Martin Stringer, Prifysgol Abertawe
Robert Simkins, UCM Cymru
Yr Athro Claire Taylor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Chris Taylor, Prifysgol Caerdydd

Sylwedyddion
Chris Laity, Prifysgolion Cymru
Ruth Hayton, Llywodraeth Cymru

Swyddogion CCAUC
Dr Alyson Thomas, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid
Dr Cliona O'Neill, Pennaeth Profiad y Myfyrwyr
Emma Mock, Pennaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd
Jane Johns, Pennaeth Ehangu Mynediad
Nicola Hunt, Uwch Reolwr Profiad Myfyrwyr

Cylch gwaith y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr


Sefydlwyd y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr yn 2015. Mae cofnodion cyfarfodydd ei ragflaenydd, y Pwyllgor Addysgu ac Ymgysylltu â Phrofiadau Myfyrwyr, wedi cael eu harchifo.

Skip to top of page or to page menu