Skip to page content

Pwyllgor Ymchwil Cymru

Mae Pwyllgor Ymchwil Cymru yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Mark E Smith, Cyngor (Cadeirydd)
James Davies, Cyngor
Julie Bellamy, Swyddog Cyswllt Diwydiannol AU Cymru
Helen Cross, Ymchwil ac Arloesi y DU
Jarred Evans, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Tony Harrington, Dŵr Cymru
Anne Howells, Rhwydwaith Swyddogion Cyswllt Prifysgol Aberystwyth
Chris Meadows, IQE
Joshua Miles, FSB Cymru
Yr Athro David Shepherd, Prifysgol Bangor
Emma Yhnell, Prifysgol Caerdydd

Sylwedyddion
Phil Allen, Llywodraeth Cymru
Berwyn Davies, Addysg Uwch Cymru Brwsel
Dr Robert Hoyle, Llywodraeth Cymru
Dr Carolyn Reeve, Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS)
Amanda Wilkinson, Prifysgolion Cymru

Swyddogion CCAUC
Dr Alyson Thomas, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid
Jennifer Evans, Uwch Reolwr Arloesi (ysgrifennydd)
Olivia Jones, Pennaeth Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu
Emma Morris, Uwch Reolwr Ymchwil
Emma Mock, Pennaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Ymchwil Cymru

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu