Skip to page content

Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Bydd y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu yn cyfarfod dwywaith y flwyddyn.

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Mark E Smith, Cyngor (Cadeirydd)
Yr Athro Syr Keith Burnett, Cyngor
James Davies, Cyngor
Nick Bourne, Swyddog Cyswllt Diwydiannol AU Cymru
Helen Cross, Ymchwil ac Arloesi y DU
Jarred Evans, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Leila Gouran, Rhwydwaith Swyddogion Cyswllt Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Yr Athro Hilary Lappin-Scott, Prifysgol Abertawe
Chris Meadows, IQE
Joshua Miles, FSB Cymru
Yr Athro David Shepherd, Prifysgol Bangor

Sylwedyddion
Phil Allen, Llywodraeth Cymru
Berwyn Davies, Addysg Uwch Cymru Brwsel
Dr Robert Hoyle, Llywodraeth Cymru
Sue Morgan, Llywodraeth Cymru
Dr Carolyn Reeve, Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS)
Amanda Wilkinson, Prifysgolion Cymru

Swyddogion CCAUC
Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr
Dr Alyson Thomas, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid
Jennifer Evans, Uwch Reolwr Ymchwil (ysgrifennydd)
Emma Morris, Uwch Reolwr Ymchwil

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu