Skip to page content
Gwybodaeth ynglŷn â'r Wefan

Rhyddid Gwybodaeth

Byddwch cystal â defnyddio’r ffurflen hon i ofyn am wybodaeth a gedwir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Cyn llenwi’r ffurflen, edrychwch yn gyntaf ar ein Cynllun Cyhoeddi ac ar y wybodaeth arall sydd ar gael ar ein gwefan rhag ofn bod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano eisoes wedi cael ei gyhoeddi yno.

Teitl
Enw llawn
Sefydliad
Ebost
Ffôn
Gwybodaeth a geisir

Ein nod yw ymateb i’ch cais o fewn 20 diwrnod gwaith. Rhoddwn wybod i chi os nad ydym yn cadw’r wybodaeth a geisiwch, os oes angen rhagor o eglurhad arnom ynghylch eich cais, neu os credwn y gall gymryd mwy nag 20 diwrnod i ymateb.Skip to top of page or to page menu