Skip to page content

Swyddi gwag

Mae CCAUC yn gyflogwr a achredwyd gan y safon Hyderus o Ran Anabledd a'r Cyflog Byw. Mae ein Hadran Adnoddau Dynol yn ymdrechu i sicrhau bod ymgeiswyr o safon uchel yn cael eu penodi, eu datblygu a’u gwobrwyo’n briodol.

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes geisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cysylltwch â’r Adran AD:

Drwy e-bost: hrdepartment@hefcw.ac.uk
Dros y ffôn: 029 2085 9645
Drwy’r post:
Adran Adnoddau Dynol, CCAUC
Tŷ Afon, Ffordd Bedwas,
Bedwas, Caerffili
CF83 8WT

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu