Skip to page content

Cyflog a buddion

Credwn fod gwobrwyo rhywun am y gwaith y mae’n ei wneud yn golygu mwy na chynnig pecyn ariannol da. Gan ein bod ni’n gwybod bod cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd o gymorth mawr i wneud CCAUC yn lle pleserus i weithio, mae’r mwyafrif o swyddi’n gweithredu o fewn y cynllun oriau gwaith hyblyg. Mae gennym gyfres o bolisïau ar weithio hyblyg hefyd.

Cynigiwn wyliau blynyddol hael o 30 diwrnod gyda thâl y flwyddyn, sy’n codi i 33diwrnod ar ôl pum mlynedd o wasanaeth.

Hefyd cewch ddewis i ddod yn aelod o Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, budd ardderchog a fydd yn eich helpu’n nes ymlaen yn eich bywyd.

Skip to top of page or to page menu