Skip to page content

Sut i wneud cais

I wneud cais am swydd yn CCAUC gallwch naill ai:

  • cysylltu â’n Hadran Adnoddau Dynol (gweler y manylion isod) i ofyn am becyn gwneud cais, neu
  • lawrlwytho Ffurflen Gais, Arweiniad ar Lenwi Eich Ffurflen Gais, a Llyfryn Gwybodaeth

Ffurflen gais yn y Gymraeg

Fersiwn Word

Fersiwn PDF

Ffurflen gais yn y Saesneg

Fersiwn Word

Ferswin PDF

Dogfennau ategol

Arweiniad ar lenwi eich ffurflen gais

Crynodeb telerau ac amodau cyflogaeth

Gwerthoedd ac Ymddygiad CCAUC

Ar ôl llenwi eich ffurflen gais, byddwch cystal â’i dychwelyd i ni drwy bost neu e-bost. Gweler y manylion cysylltu isod.

Byddwch cystal â nodi Cyfeirnod y Swydd ar bob gohebiaeth a ffurflen gais. Cydnabyddir pob ffurflen gais a dderbynnir drwy e-bost neu a ddychwelir gyda cherdyn post.

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cysyllter â’r Adran Adnoddau Dynol

Drwy e-bost: hrdepartment@hefcw.ac.uk

Dros y ffôn: 029 2085 9645

Drwy ffacs: 029 2085 9700

Drwy’r post:
Adran Adnoddau Dynol
CCAUC
Tŷ Afon
Ffordd Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu