Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Swyddog Rheoleiddio a Dadansoddi

Mae CCAUC yn recriwtio am Swyddog Rheoleiddio a Dadansoddi i weinyddu prosesau rheoleiddiol CCAUC. Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf wrth gysylltu â darparwyr addysg uwch a byddwch yn gweithio ar draws timau yn CCAUC i gefnogi gyda bodloni amserlenni sydd wedi’u sefydlu. Gyda sgiliau trefnu rhagorol, byddwch yn trefnu digwyddiadau ac yn darparu cefnogaeth ysgrifenyddol i gyfarfodydd. Bydd y rôl yn cynnwys dadansoddiad cychwynnol o ymholiadau technegol a chyflwyniadau rheoleiddiol.

Gyda phrofiad o weithio mewn rôl weinyddol neu brosiect, yn y sector addysg uwch yn ddelfrydol neu mewn rôl reoleiddio, ac wedi cael addysg hyd at safon uwch (neu gyfatebol), byddwch yn gallu dangos eich bod yn drefnus iawn, gyda gallu i reoli a blaenoriaethu baich gwaith amrywiol, gan gadw at amserlenni tynn weithiau. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau dadansoddi, TG a rhifedd da yn ogystal â bod yn gyfathrebwr effeithiol. Mae’n hanfodol eich bod yn aelod da o dîm, sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith rhagorol gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid allanol.

Mae diddordeb mewn addysg uwch a gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £22,989 - £28,983 pro-rata. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: Hanner dydd, 22 Gorffennaf 2019
Dyddiad Cyfweliad: 2 Awst 2019
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0174/674
Gwybodaeth berthnasol arall: Parhaol, rhan amser, (28 awr yr wythnos)

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu